Skip to main content

ENDOSKOPIA V CELKOVEJ ANESTÉZII

V našej gastroenterologickej ambulancii poskytujeme aj komplexné endoskopické vyšetrenie pacienta v celkovej anestézii.

  • Endoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii odporúčame pacientom, u ktorých sa v minulosti nepodarilo vyšetrenie z rôznych príčin dokončiť, ktorí absolvovali brušnú operáciu, alebo majú strach z vyšetrenia.
  • Celkovú anestéziu zabezpečuje skúsený anesteziologický tím pod vedením MUDr. Pavla Porubčanského.
  • Celková anestézia je realizovaná intravenózne (TIVA) bez potreby endotracheálnej intubácie a počas vyšetrenia je pacient komplexne monitorovaný.
  • V celkovej anestézii môžeme realizovať hornú aj dolnú endoskopiu súčasne v jednom sedení.